Landås skoles musikkorps 1960. Fremdeles har ikke alle fått uniformene sine
Landås skoles musikkorps 1974
Landås skoles musikkorps- jubileumsbilde 1979
Landås skoles musikkorps - jubileumsbilde 1984
Landås skoles musikkorps - jubileumsbilde 1989
Landås skoles musikkorps - Vossafestivalen 1993

Landås skoles musikkorps ble stiftet 11. mars 1959 etter et forutgående notekurs, ledet av Samuel Titlestad som i de 6 første årene også var korpsets første dirigent.

Av 98 barn var det 63 som fullførte kurset. 40 gutter og jenter ble deretter tatt ut til å være med i skolekorpset. Disse fikk utlevert instrumenter og 2. juledag 1959 debuterte korpset på "Musikerkretsens tradisjonelle julekonsert".

 

Korpset var den gang satt opp med fløyter, klarinetter, saksofoner samt de vanligste messinginstrumentene. Korpsets mål var helt fra starten av å bygge Landås skoles musikkorps ut til å bli et fullverdig janitsjarkorps.

Et historisk tilbakeblikk

Landås skoles musikkorps ved utdeling av instrumenter i 1959

I de første årene korpset eksisterte pågikk det en enorm utbygging på Landås. På begynnelsen av 1960-tallet bodde der ca 10.000 mennesker der. Helt fram til krigens slutt var det for det meste bondegårder som omkranset det vi i dag kjenner som Landås bydel. 

 

Den voldsomme utbyggingen førte med seg mange barn og 4 år etter oppstarten, talte skolekorpset 105 barn inklusive 25 aspiranter. Det var da blitt byens desidert største skolekorps. Styret i korpset fant det i midlertid vanskelig å kunne opprettholde den musikalske standarden som de ønsket med så mange musikanter og antallet ble derfor redusert i gjennom skoleåret 64/65 til 75 stykker inklusive aspiranter.

Foto privat: Ruth Ask Busch

Landås skoles musikkorps reiste også i 1966 utenlands. I brosjyren som ble trykket opp i forkant av turen står det: "Når vi på denne utenlandstur har egen korpsfane, tegnet, brodert og forarbeidet av fanekomitéen, er dette en "gammel" drøm som er gått i oppfyllelse." 

 

Fanekomitéen som da ble nevnt bestod av én enkelt person, nemlig Ruth Ask Busch. Datteren hennes Ruth Busch forteller: Det var min mor som sydde fanen, på 60 tallet. Jeg var bare en liten jente da, men husker det. Hun håndbroderte alt på den selv. 

 

 

I årene som fulgte ble Ruth's fane brukt i alle offentlige sammenehenger. Den var med korpset i alle offisielle, uniformerte oppdrag. Det være seg utendørs konserter, marsjering på 17. mai eller korpsbilder. 

 

Fanen Ruth sydde hjemme hos seg selv, ble brukt i temmelig nøyaktig 30 år. Grunnen for at den ble byttet ut var at den begynte  bli slitt. Fanen den ble byttet ut med inneholdt mye av det samme som Ruth valgte av elementer. Den silkerøde fanen med Ulriksmasten og trombonen, er fremdeles synlig i korpsets nåværende fane. Den originale fanen har korpset tatt vare på og vil stille ut i monter når den nye Landås Skole står ferdig oppført høsten 2016, nøyaktig 50 år etter at den først ble tatt i bruk.

 

Korpset er deg evig takknemlig, Ruth 

Korpsets første fane

Bak fra venstre: Rektor Tvinnerheim, Direktør Trygve Titlestad,
4. rad fra venstre: E. Wie , NN,NN,Åse Mikkelsen,Torstein Haugen, NN Bondø, Tore Andersen, Øyvind Hop, Willy Monsen

3. rad fra venstre: Claus Nyhammer, NN, NN, Arild Hegrenæs, NN, NN, Børre Grønningseter, NN,  NN, Hilmar Skaftå, Helge Jakobsen, NN, NN, NN
2. rad fra venstre: N Åmodt, Torgeir Wie, Svein Inge Andersen, Svein Pedersen, NN, Terje Skaftå, Per Fredriksen, Svein Åge Wange, NN Andersen, 

Foran fra Venstre: Per Jarle Fismen, Jan Tyse, Tom Titlestad, Inge Helge Mikkelsen,  NN, NN, NN, NN, NN

Korpset reiste i 1964 på sin første utenlandstur. Denne turen gikk til Göteborg.
I den forbindelse spilte korpset blant annet på Vidkärrs Barnhem. Selv om dette gjerne kan virke litt uforståelig i dag, så var det likevel noe som preget korpsemedlemmene. Korpset fikk med seg en tøydukke hjem fra dette besøket og den kan man se i korpsets samling den dag i dag. 

Korpsturer

I 1966 reiste korpset på nytt til Sverige. Denne gang satt korpset turen til Stockholm. På denne reisen besøkte man Mjölby Ungdomsmusikkär. Dette var et vennskapskorps som Landås hadde.  I løpet av den tiden disse to korpsene hadde et aktivt vennskapsforhold besøkte også Mjölby Landås i Bergen.  

Nye uniformer

I 1973 så korpset seg nødt til å investere i nye uniformer. Dette var meget dyrt. Korpset oppgav også dette i en søknad om gratis lån av Konsertpaleet i forbindelse med 15 års jubileet i 1974: "...har korpset sett seg nødt til å gå til utskifting av de gamle og nedslitte uniformene. En utgiftspost alene på ca. kr. 40/45.000,-.Vi tillater oss derfor å be om Skolestyrets medvirkning til at vi kan få låne Konsertpaleet gratis til jub. konserten.Vi vil sette umåtelig stor pris på skolestyrets hjelp, slik at vi kan holde utgiftene i jub. året så lave at alle i korpset, barn, ungdom og voksne skal kunne delta i feiringen."

 

Dette var i en tid der man kunne kjøpe en leilighet for mindre penger enn hva uniformene ville koste skolekorpset.

Uniformene ble kjøpt og korpset fikk innvilget søknaden sin om støtte til jubileumskonserten.

 

Den uniformen som ble kjøpt inn i 1974, er mer eller mindre den samme uniformen korpset bruker i dag. Faktisk brukes noen av jakkene fra 1974 fremdeles.

 

 

Jubileumsbilde fra 1974, med helt nye uniformer

Jubileumsbilde 1979

Jubileumsbilde 1984

Jubileumsbilde 1989

Jubileumsbilde 1994

Mye har skjedd siden 1974 og mange musikanter har både kommet og gått. Likevel har korpset forblitt en institusjon i nærmiljøet på Landås. De som en gang var musikanter, er i dag foreldre for en ny generasjon korpsmusikere. Gleden er den samme som før og samhold og kameratskap er en viktig del av korpset den dag i dag.

Korpset i dag