top of page

Informasjon til foreldre

Landås Skoles Musikkorps tilbyr et kreativt miljø, hvor lek og glede er noe av det som ved siden av spilling blir vektlagt.

Musikkorps er et sunt og flott alternativ for barn
og unge, hvor kreativitet og mestringsfølelse får
utvikle seg på en god måte.

 

Korpsets aspiranter og medlemmer får 
opplæring på instrumentet i samarbeid med Kulturskolen i Bergen. Dette skjer på Landås Skole i SFO-tiden.

 

Korpsmedlemmene betaler kontingent hvert halvår, medio oktober og april.
Medlemskap i korpset koster 500 i ½ året. Søskenmoderasjon 450 kr ½ året.

Man kan leie et instrument gjennom korpset. Leie av instrument koster 400 kr i ½ året​

Aspirantkorpset som man først blir medlem av, øver mandager kl 16.20

Etter hvert øver man også sammen med 
HOVEDKORPSET på mandager fra
kl.17.45

 

Øvingslokalet til korspet er på:
 
Landås Skole
Landåsveien 31 
5097 Bergen

bottom of page