Om korpset

I skolekorps samles mennesker på tvers av kjønn og alder. I korpsene får man vokse med oppgavene, du arver ansvar, blir tillitsvalgt og lærer organisering. Alle får være med, og vi presterer i lag. Det er en god skole. Undersøkelser og forskning viser dessuten at musikk og kultur også har en helsebringende effekt

 

Landås Skoles Musikkorps har gjennom flere generasjoner med skolebarn skapt en sterk musikalsk forankring i nærmiljøet rundt Landås. 

 

2 år etter at Landås Skole ble åpnet, etablerte man Landås Skoles Musikkorps i 1959. 

Landås Sskoles musikkorps - sommerturen 2015
Landås Skoles musikkorps i 2009

Gjennom alle disse årene har Landås Skoles Musikkorps søkt å være et tilbud for alle. Fram til begynnelsen av 2000- tallet hadde da også korpset sin egen drilltropp, men på grunn av synkende interesse ble denne beklageligvis oppløst. 

I dag er korpset på vei inn i en ny vår. Mange unge har kommet til og antallet musikanter, om man ser aspiranter, juniorer og hovedkorpset samlet, er langt større enn på mange år. 

Vi er derfor stolt av å kunne si, at Landås Skoles Musikkorps vil være en institusjon i nærmiljøet i overskuelig framtid  

Gjennom reiser, musikksommerleirskoler, konkuranser, loppemarked og seminarer, danner både barn og voksne vennskapsbånd som strekker seg langt ut over skolekorpsets øvingsdager.

 

Mange barn får helt nye venner og tar musikken med seg videre i livet. Enten ved å benytte musikalsk bakgrunn til å lære andre instrumenter, eller for å dyrke instrumentet enda mer ved å gå inn i voksenkorps. Noen ender opp med å skape en karriere, mens andre tar med seg minnene og ser tilbake på dem med et smil om munnen.

"Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt."

Berthold Auerbach

Landås Skoles musikkorps på bownling